Bếp gas âm kính 2 lò Capri CR-208KT (Black+Green)

5.700.000