Bếp gas âm kính 2 lò Capri CR-208KT (Red)

4.667.000